^powrót na górę
facebook_page_plugin
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

   

Słupsk, 20.09.2020 r.

 
20 września obchodzimy OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. W tym roku święto przypada w niedzielę. W związku z tym, w naszym przedszkolu, ten dzień będziemy świętować w PONIEDZIAŁEK 21 WRZEŚNIA Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka został ustanowiony uchwałą sejmu z dnia 13 września 2013 r. Od tamtej pory, co roku w całej Polsce przedszkolaki świętują swój dzień. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka ma swój hymn, który zna większość podopiecznych przedszkoli w Polsce. 21 września to będzie wspaniały dzień dla każdego wychowanka naszego przedszkola. Tego dnia czeka moc atrakcji dla dzieci, ale to NIESPODZIANKA. Tego dnia ubieramy się wygodnie i kolorowo oraz zabieramy ze sobą DOBRY HUMOR i UŚMIECH  :) :) :)
 

_______________________________________________________________________________________  

Słupsk, 28.08.2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO,

            Już niebawem, bo za trzy dni rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021, który zapewne dla Państwa jak i dla nas będzie budził wiele wątpliwości oraz obaw.

Niestety sytuacja epidemiczna w jakiej się znaleźliśmy zmieniła bardzo wiele zasad w funkcjonowaniu przedszkola, co doświadczaliśmy do tej pory i co nadal będziemy doświadczać. Wspólnie, my i Państwo, musimy nauczyć się z nią żyć, wzajemnie wspierać, rozumieć i przestrzegać najważniejszych procedur po to, aby nie było niepotrzebnego stresu, niedomówień.

W związku z tym przekażę Państwu w punktach najistotniejsze sprawy związane z rozpoczęciem roku i przybyciem naszych wychowanków do przedszkola, za którymi bardzo się stęskniliśmy i mamy nadzieję, że one też za nami.

WAŻNE INFORMACJE

 1. Przyprowadzając dziecko do przedszkola musicie mieć Państwo świadomość, że będzie nas wszystkich obowiązywać Procedura bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, co oznacza, że funkcjonować będziemy w podwyższonym reżimie sanitarnym, tak jak to się działo do tej pory.
 2. Procedura wraz z załącznikami dla Państwa ukaże się w poniedziałek na i-Przedszkolu (w komunikatorze) oraz Portalu Edukacyjnym (Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” à w zakładce aktualności), z którą bardzo proszę się zapoznać. Następnie, bardzo proszę wydrukować załączniki ( nr 1, 2, 14 a), podpisać i w dniu przyprowadzenia dziecka dostarczyć do przedszkola. Załączniki wypełniają wszyscy rodzice, gdyż jest to nowa procedura na rok szkolny.
 3. Na terenie przedszkola rodzic lub osoba przyprowadzająca dziecko musi być obowiązkowo w maseczce, obowiązkowo dezynfekuje ręce, poddaje się wraz z dzieckiem pomiarowi temperatury i wchodzi zachowując w przestrzenni wspólnej dystans społeczny min, 1,5 m.! Wyznaczony pracownik odprowadza dziecko do właściwej grupy ( dotyczy grupy III, IV i V). W miesiącu wrześniu do grupy I i II do szatni odprowadza dziecko rodzic (opiekun). W jednym czasie w dwóch szatniach grupy I może przebywać 2 rodziców i 2 dzieci, w pomieszczeniu szatni grupy II może przebywać w jednym czasie 4   rodziców i 4 dzieci,   po 2 rodziców i 2 dzieci do jednej przestrzeni między szafkami.
 4. Rodzice nie wchodzą do sal. Rozbierają dzieci w szatni i przekazują dziecko osobie dyżurującej. W miarę szybko opuszczają przedszkole, aby dać możliwość innym rodzicom wejść do przedszkola.
 5. Podczas odbierania dzieci wyznaczony pracownik przyprowadza dziecko do rodzica
  (dotyczy wszystkich grup wiekowych).
 6. Pomimo dyżurów pracowników, którzy będą czuwać nad przestrzeganiem procedur, liczę najbardziej na Państwa zrozumienie i odpowiedzialność za każdego z nas.
 7. Bardzo ważne jest, abyście Państwo wszyscy, nawet rodzice dzieci 6-letnich codziennie „odbijali” na wejściu i wyjściu karty w czytniku !
 8. Ze względu na ograniczenie przebywania osób trzecich na terenie przedszkola ważne jest, aby jedna osoba przyprowadzała i odbierała dziecko z przedszkola ( nie całe rodziny).
 9. Musicie być Państwo dostępni dla nas pod telefonami i stąd załącznik nr 14 i 14a.
 10. W związku z sytuacją epidemiczną kontakt z przedszkolem oraz nauczycielami będzie odbywał się poprzez komunikator na i-Przedszkolu, drogą e-mailową oraz telefonicznie na numer jeszcze stacjonarny, a najlepiej na komórkowy 537 110 337. Proszę na bieżąco śledzić strony.
 11. W szatni pozostawiamy dla dziecka kapcie i jak najmniej innych ubrań na zmianę. Kapcie bardzo proszę, aby po tygodniu (na weekend) zabrać do domu, wyczyścić
  i nawet zdezynfekować.
 12. Nie przynosimy kubeczków, past i szczotek do mycia zębów. Na razie prosimy zadbać
  o higienę w tym zakresie w domu.
 13. Nie przynosimy żadnych zabawek i różnych rzeczy do przedszkola, butelek z piciem. Nie pozostawiamy niczego w szatni.
 14. Po odebraniu dziecka z przedszkola opuszczamy teren przedszkola. Nie udajemy się na plac zabaw.
 15. Bardzo ważne!!! Schodzimy się do przedszkola najpóźniej do godz. 8.15 ze względu na przygotowanie śniadania przez osoby dyżurujące i wspólne spożywanie posiłku.

Odbieramy dzieci od godz. 14.15 i wtedy dopiero będzie otwierane przedszkole.

Myślę, że przekazałam Państwu najistotniejsze sprawy na początek rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wygląda to może trochę groźnie, ale wiem, znając Państwa rozsądne podejście do sytuacji, że poradzimy sobie z tym wszystkim.

Na koniec chciałabym podziękować Państwu za aktywną współpracę w roku poprzednim, choć krótką w kontaktach bezpośrednich. Za wsparcie i zrozumienie oraz za duży wkład i realizację edukacji zdalnej, która dla nas wszystkich była ogromnym wyzwaniem.

Dziękując raz jeszcze pozdrawiam serdecznie od całej społeczności

,, Akademia Uśmiechu” i do zobaczenia we wrześniu.

           

                                                                       Urszula Aleksandrowicz

             Dyrektor PM 9

____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                

Słupsk, 15.05.2020 r.

Drodzy Rodzice...

Już niebawem część z Państwa zdecyduje się przyprowadzić dziecko do przedszkola. Czas nie jest łatwy. Bardzo proszę o rozważne podejmowanie decyzji. Jeśli opiekę nad Waszym dzieckiem może sprawować ktoś z najbliższej rodziny,#zostańcieWdomu.
Z pewnością macie Państwo świadomość, że nie możemy pozwolić sobie na wypełnienie sal dziećmi. Zgodnie z wytycznymi MEN pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jak Państwu wiadomo, w sali przedszkolnej nie może przebywać więcej niż 12 dzieci. I do tych wytycznych jesteśmy zobowiązani bezwzględnie się stosować.
Jeżeli zdecydujecie się Państwo przyprowadzić dziecko do przedszkola, opowiedzcie dzieciom, że pobyt w przedszkolu będzie wyglądał inaczej niż dotychczas. Wspólnie wspierajmy dzieci w czasie epidemii, rozmawiając z nimi o tym, co nas aktualnie otacza w prostych, łatwych słowach. Nie irytujmy się wciąż powtarzanymi przez dzieci pytaniami - to rodzaj poszukiwania przez dzieci przystani, upewnienia się, że to my dorośli, możemy im pomóc, a to, co mówią jest dla nas naprawdę ważne. Dla tych Państwa, którzy zdecydują się na korzystanie z opieki przedszkolnej w czasie pandemii, przygotowaliśmy pakiety informacyjne. Zapoznajcie się z nimi, zanim podejmiecie decyzję o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, by w placówce było bezpiecznie i wesoło - jednym słowem- normalnie. Z radością powitamy Wasze dzieci w progach naszego przedszkola. Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia.

Kadra Przedszkola Miejskiego nr 9 ,, Akademia Uśmiechu”

**********************************************************************************************************************************                                                                                                                                                     Słupsk, 15.05.2020 r.

Szanowni Państwo!

W związku z planowanym od dnia 25 maja 2020 r. wznowieniem działalności Przedszkola Miejskiego nr 9 ,,Akademia Uśmiechu” w Słupsku proszę o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami (dostępnymi w aplikacji Dropbox w folderach poszczególnych grup, na e-mailach grupowych oraz na portalu edukacyjnym). Rodzice zainteresowani posłaniem dziecka do placówki zobowiązani są dostarczyć OSOBIŚCIE załączone oświadczenia i deklaracje do dnia 19 maja 2020 do godziny 12. Nadmieniam, że obowiązują nas kryteria przyjęć dzieci.
W przypadku większego zainteresowania będziemy Państwa zawiadamiać o podjętych decyzjach co do zakwalifikowania dziecka do przedszkola.

Z poważaniem,

Urszula Aleksandrowicz

***********************************************************************************************************************************

DOTYCZY NABORU DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

INFORMUJEMY, ŻE NABÓR DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021 ODBĘDZIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W TERMINIE OD 4 MAJA 2020 r. (OD GODZINY 13.000) DO 15 MAJA 2020 r. (DO GODZINY 13.00). LOGOWANIE POPRZEZ PLATFORMĘ przedszkola-slupsk.nabory.pl

W celu potwierdzenia kryteriów, razem z wnioskiem do placówki pierwszego wyboru należy dostarczyć (WYŁĄCZNIE ELEKTRONICZNIE) wymagane ustawowo dokumenty oraz dokumenty, potwierdzające spełnienie kryteriów określonych przez organ prowadzący.

W RAZIE PYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI PROSZĘ O KONTAKT TELEFONICZNY Z PRZEDSZKOLEM 537 110 337

Z ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA Z DNIA 27 lutego 2020 r. ORAZ REGULAMINEM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021 MOGĄ SIĘ PAŃSTWO ZAPOZNAĆ NA PORTALU EDUKACYJNYM MIASTA SŁUPSKA ORAZ NA PLATFORMIE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU.

*********************************************************************************************************************************

Słupsk, 30.04.2020 r.

DRODZY RODZICE... WAŻNY KOMUNIKAT: 

Pani Krystyna Danilecka – Wojewódzka Prezydentka Miasta Słupska podjęła decyzję o tym, że żłobki i przedszkola prowadzone przez Miasto Słupsk nie zostaną otwarte do 24 maja br.

Powyższa decyzja, podyktowana głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników ww.placówek, poprzedzona była głęboką analizą sytuacji epidemiologicznej w kontekście możliwości ponownego uruchomienia żłobków i przedszkoli z uwzględnieniem wytycznych, jakie pojawiły się ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia czy też Ministra Edukacji.

Wytyczne mówią o tym, co organ prowadzący żłobki i przedszkola oraz dyrektorzy tych placówek muszą przygotować, by spełnić warunki umożliwiające sprawowanie bezpiecznej opieki nad dziećmi przebywającymi w ww.podmiotach. Wskazania te dotyczą konieczności stworzenia procedur opieki nad dziećmi w reżimie sanitarnym obejmującym m.in.
– konieczność przeprowadzenia badania wody w każdym przedszkolu i żłobku,
– zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla dzieci, nauczycieli, opiekunów i pracowników obsługi,
– zakup termometrów i środków do dezynfekcji dla wszystkich przebywających na terenie ww. placówek,
– zapewnienie odpowiedniego dystansu między dziećmi w trakcie ich przebywania na terenie żłóbków i przedszkoli,
– wyodrębnienie miejsc izolacji i wiele innych działań chroniących zdrowie podopiecznych.

Apelujemy o cierpliwość i zrozumienie, ponieważ kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem naszych mieszkanek i mieszkańców, szczególnie dzieci, ale także pracowników żłobków i przedszkoli.

***********************************************************************************************************************************

Drodzy Rodzice!

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wytycznych dotyczących funkcjonowania przedszkola od 6 maja.

 
Urszula Aleksandrowicz - dyrektor oraz Aneta Jakubczyk  - zastępca dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku

**********************************************************************************************************************************                                                                                                                                                     

Słupsk, 29.04.2020 r.

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 170/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk informujemy, że wnioski do przedszkola dla nowych przedszkolaków poprzez system NABO (na tej stronie odbędzie się rekrutacja https://przedszkolaslupsk.nabory.pl…/Ofert…/Placowka.aspx) przyjmować będziemy od 04 do 15.05.2020.

 Pozdrawiamy serdecznie,

Urszula Aleksandrowicz - dyrektor  oraz Aneta Jakubczyk  - zastępca dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 9 "Akademia Uśmiechu"

***********************************************************************************************************************************

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA I EGZAMINÓW

I. do 24 maja 2020 roku - zawieszenie działaności przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – nauczanie zdalne

II. 16-18 czerwca 2020 roku – egzamin ósmoklasisty (wyniki do 30 lipca 2020 r.)

III. od 8 – 30 czerwca 2020 roku – egzamin maturalny (wyniki do 11 sierpnia 2020 r.)

IV. od 22 czerwca 2020 roku – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

V. od 15 sierpnia 2020 roku – egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych

******************************************************************************************************************************

                                                                                                                                              Słupsk, 24.04.2020 r.

SZANOWNI PAŃSTWO!


W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 20 MARCA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 INFORMUJEMY, ŻE PRZEDSZKOLE W DNIACH OD 26.04.2020 DO 24.05.2020 KONTYNUUJE ZAWIESZENIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI. W SPRAWACH SZCZEGÓLNYCH PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NUMEREM TELEFONU KOM. 537 110 337.
PRZYPOMINAMY PAŃSTWU RÓWNIEŻ, ŻE NA DROPBOXIE, E-MAILACH GRUPOWYCH ORAZ PRZEDSZKOLNEJ STRONIE FACEBOOK ZAMIESZCZAMY PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ DLA DZIECI, Z KTÓRCH MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ.

Z poważaniem, Urszula Aleksandrowicz - dyrektor

oraz Aneta Jakubczyk - zastępca dyrektora PM 9 "Akademia Uśmiechu"

*********************************************************************************************************************                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      Słupsk, 15.04.2020 r.

SZANOWNI RODZICE

Na podstawie Zarządzenia Nr 170/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk informuję, iż w dniach od 20 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2020/2021 (nie dotyczy dzieci z rocznika 2013 oraz nowych dzieci). Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 dostępna jest w aplikacji Dropbox, na e-mailach grupowych, w systemie i-przedszkole (opcja: więcej > wiadomości) oraz na portalu edukacyjnym (Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” -> aktualności).

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną epidemią złożenie powyższego dokumentu odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej na dołączonym druku deklaracji. Kto z Państwa będzie miał możliwość może przesłać skan deklaracji z podpisami rodziców lub wypełnioną deklarację z wpisanymi imionami i nazwiskami rodziców przy podpisie.

W późniejszym możliwym czasie złożycie Państwo oryginalny podpis na wydrukowanej deklaracji w przedszkolu. Zwracam także uwagę na to, iż brak złożonej deklaracji o kontynuacji w terminie świadczyć będzie o rezygnacji z przedszkola.

Wypełnioną deklarację proszę przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie załącznika do systemu i-przedszkole.

Z poważaniem i pozdrowieniami

Urszula Aleksandrowicz - Dyrektor PM 9 oraz Aneta Jakubczyk - zastępca dyrektora MP 9

**********************************************************************************************************************************

SZANOWNI PAŃSTWO!
W  ZWIĄZKU  Z  ROZPORZĄDZENIEM   MINISTRA   EDUKACJI  NARODOWEJ  Z DNIA  20  MARCA  2020 R.  W  SPRAWIE  CZASOWEGO  OGRANICZENIA  FUNKCJONOWANIA  JEDNOSTEK  SYSTEMU  OŚWIATY  W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 INFORMUJEMY, ŻE PRZEDSZKOLE W DNIACH OD 10.04.2020 DO 26.04.2020 KONTYNUUJE ZAWIESZENIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI. W SPRAWACH SZCZEGÓLNYCH PROSIMY KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NUMEREM TELEFONU KOM. 537 110 337.

INFORMUJEMY PAŃSTWA RÓWNIEŻ, ŻE NA DROPBOXIE ORAZ PRZEDSZKOLNEJ STRONIE FACEBOOK ZAMIESZCZAMY PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ DLA DZIECI, Z KTÓRCH MOGĄ PAŃSTWO KORZYSTAĆ.

Z poważaniem, Urszula Aleksandrowicz - dyrektor oraz Aneta Jakubczyk - zastępca dyrektora PM 9 "Akademia Uśmiechu"

**********************************************************************************************************************************

DRODZY RODZICE...

W odpowiedzi na liczne zapytania o zapisy do przedszkoli dyżurujących oraz rekrutację na rok szkolny 2020/2021, informujemy, że: 
- składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym od 20 kwietnia do 24 kwietnia br.,
- rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej od 11 maja do 15 maja br.
- wnioski do przedszkoli na dyżur wakacyjny składamy od 11 maja br.

W dobie zaistniałych zagrożeń zdrowotnych oraz przemian edukacyjnych...nie potrafimy powiedzieć jak to wszystko się ułoży. Na chwilę obecną obowiązują nas powyższe terminy. O wszelkich decyzjach i zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować na Facebooku, na naszej stronie internetowej oraz za pomocą aplikacji DROPBOX.

Z życzeniami zdrowia dla Was i Waszych Rodzin,

Aneta Jakubczyk - zastępca dyrektora

*************************************************************************************************************** 

Drodzy Rodzice...

Zdalne nauczanie, z jakim się teraz mierzymy jest ogromnym wyzwaniem, zarówno dla nas jak i dla Państwa, a już na pewno dla Państwa dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że nie szybko wrócimy do normalnych zajęć. W dodatku jak wszystkim towarzyszy nam lęk, taki od środka, bardzo wpływający na emocje. Jest to nowa i trudna sytuacja, ale to bardzo ważne, żebyśmy teraz połączyli siły i w miarę możliwości realizowali podstawę programową. Radzimy sobie z wykorzystaniem tych narzędzi (telefony, internet, dropbox), które znamy i używam na co dzień. Myślimy o Was i o Waszych dzieciach. Materiały, które Państwu przesyłamy, to nasza propozycja dla dzieci i swego rodzaju forma naszego kontaktu z nimi. Czasem zadań jest więcej, czasem mniej. Zdajemy sobie sprawę, że wykonanie niektórych zadań może być problematyczne...bo rodzice pracują poza domem i wracają późnym popołudniem, pracują zdalnie w domu, brak drukarki, utrudniony dostęp do internetu...mogą się teraz zdarzyć bardzo trudne sytuacje, więc trzeba być spokojnym, uważnym, dopasowywać się do realiów. JEŻELI Z JAKICHŚ POWODÓW NIE UDA SIĘ WYKONAĆ PEWNYCH ZADAŃ, TO ŚWIAT SIĘ NIE ZAWALI. Każdy rodzic najlepiej zna swoje dziecko...podążając tym tokiem myślenia, pozwolę sobie jeszcze raz zacytować Rachel Elisabeth Cargle „...to sytuacja wyjątkowa, a nie dodatkowa okazja do zwiększania produktywności... Zwróćcie się ku temu, co jest najlepsze dla WASZEJ RODZINY, ku czemukolwiek, co służy WASZYM DZIECIOM, ku temu co daje Wam UKOJENIE i PRZESTRZEŃ na odnajdywanie spokoju przez najbliższe tygodnie. Życzę Wam łatwości, spokoju, odpoczynku, zabawy, towarzystwa, rozmów, momentów radości. Robicie ŚWIETNĄ ROBOTĘ".

Zastępca dyrektora - Aneta Jakubczyk


******************************************************************************************************************
SZANOWNI RODZICE!


1. Zgodnie z zapisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W obecnej sytuacji jest to konieczność i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy.

2. Nauczyciele będą kontaktować się z Państwem telefonicznie oraz przez DROPBOX, czyli program służący do przekazywania i przechowywania danych online. Na DROPBOXIE znajdują się foldery z nazwami poszczególnych grup. Nauczyciele codziennie będą wysyłać tam zadania do wykonania. Oprócz w/w foledrów zostaną utworzone foldery: LOGOPEDIA, TERAPIA RĘKI, TERAPIA PEDAGOGICZNA, RYTMIKA, RELIGIA 6-LATKI, w których nauczyciele i terapeuci będą umieszczać propozycje ćwiczeń dla wszystkich dzieci oraz dla dzieci objętych w przedszkolu pomocą psychologiczno - pedagogiczną.  Bardzo prosimy o śledzenie przekazywanych tam informacji. Nauczyciele lada chwila wyślą do Państwa login i hasło do DROPBOXA. 

4. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcami grup.

5. Dziękujemy za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie.

***********************************************************************************************************************

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku

 

Informacja dotycząca porady psychologicznej, także w sprawie sytuacji związanej

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus)

Pomagamy i wspieramy w tej trudnej sytuacji !!!

Mimo panującej, bardzo trudnej sytuacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku będzie wspierać i pomagać mieszkankom i mieszkańcom Słupska.

Psycholodzy będą udzielać porad psychologicznych telefonicznie w dni robocze od godz 8.00 do godz 15.00.

Prosimy dzwonić pod numery telefonów: 59 814 28 18, 59 814 28 21.

Dodatkowo partner MOPR w Słupsku, Słupskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie „KRĄG”, prowadzący Psychologiczną Poradnię Rodzinną „DIALOG” również będzie udzielał pomocy psychologicznej za pomocą komunikatorów internetowych.

Kontakt telefoniczny do Poradni: 669 498 323, 697 706 791.

Kontakt telefoniczny do psychologa: Pani Ewa Bialic-Orwat - 604 097 495.

 

****************************************************************************************************************************

INFORMACJA

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 11 MARCA 2020 R. W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁENIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 INFORMUJEMY, ŻE PRZEDSZKOLE W DNIACH OD 16.03.2020 DO 25.03.2020 ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ I W SPRAWACH SZCZEGÓLNYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ POD NUMEREM TELEFONU KOM. 537 110 337

                                                                      DYREKTOR Urszula Aleksandrowicz

                *************************************************************************************************************************

PILNA WIADOMOŚĆ

Szanowni Państwo,


Rząd wprowadza kolejne nadzwyczajne środki, by ograniczyć epidemię koronawirusa w Polsce. Podjęto decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych od poniedziałku na dwa tygodnie. Premier Morawiecki podkreślił jednocześnie, że w czwartek i piątek placówki oświatowe będą jeszcze otwarte, ponieważ rodzice muszą się przygotować do nowej sytuacji. Zalecił jednak, by dzieci, jeśli jest taka możliwość, zostały w domach. Zamknięte zostaną też żłobki i kluby dziecięce.


Przedszkole będzie czynne w czwartek i w piątek ale mamy PROŚBĘ- JEŻELI MAJĄ PAŃSTWO MOŻLIWOŚĆ PROSZĘ JUŻ OD JUTRA ZAPEWNIĆ DZIECIOM OPIEKĘ W DOMU.

Dyrektor przedszkola
Urszula Aleksandrowicz

 

**********************************************

WNIOSKI DO PRZEDSZKOLI

NA DYŻUR WAKACYJNY od 11.05.2020


LIPIEC 2020


Przedszkole Miejskie nr 1 „Zaczarowany Ogród”

ul. Jana Kilińskiego 33, tel. 59 842 29 53

 

* Przedszkole Miejskie nr 3

ul. Zygmunta Augusta 62a, tel. 59 841 78 98


* Przedszkole Miejskie nr 7

ul. Wileńska 2, tel. 59 842 42 95


* Przedszkole Miejskie nr 10 „Świat Fantazji”

ul. Zygmunta Augusta 10, tel. 59 841 79 07


* Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka”

ul. Norwida 4, tel. 59 843 08 93

 

 

SIERPIEŃ 2020


* Przedszkole Miejskie nr 4 „Królestwo Skrzatów”

ul. Lutosławskiego 6, tel. 59 842 83 53


* Przedszkole Miejskie nr 6

ul. Wandy 3, tel. 513 408 329


* Przedszkole Miejskie nr 12 „ Niezapominajka”

ul. Sławieńska 2,

tel. 513-787-398


* Przedszkole Miejskie nr 23 „Promyczek”

ul. Wazów 1a,

tel. 59 845 64 74