Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole Miejskie nr 9 „Akademia Uśmiechu”.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa http://przedszkole9.slupsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia nie posiadaja pełnych opisów alternatywnych;
  • Część dokumentów w PDF nie jest dostępna cyfrowo;
  • Brak mapy serwisu;
  • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;
  • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Trwają pracę nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony http://przedszkole9.slupsk.pl

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Aleksandrowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 842 92 28 lub kom. 537 110 337. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Aby dostać się do budynku przedszkola należy wejść bramką, do której prowadzi jeden stopień, a następnie pokonać sześć stopni rozmieszczonych w różnej odległości od siebie oraz drzwi otwierane ręcznie. Można także wejść drugą bramką, do której prowadzą trzy stopnie.

Budynek jest dwupiętrowy wraz z podpiwniczeniem. Aby dostać się na parter i poziomy powyżej parteru należy pokonać schody.
W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W pobliżu budynku nie ma parkingu miejskiego. Można parkować w wzdłuż ulicy o określonych godzinach (od 7.00- 9.00 i od 14.00-16.00)
Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest wjechanie na teren przedszkola.
Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do przedszkola.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.